*
Kayseri Engelliler Derneği Telefon 0533 392 33 88

Kayseri Engelliler Derneği Telefon 0533 392 33 88

Gönderen Konu: MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ .  (Okunma sayısı 3139 defa)

Çevrimdışı melleseferi

  • Yönetici
  • Kahraman Üye
  • *****
  • İleti: 5162

MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
 
08.09.09 - Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkezler, suça sürüklenen çocukların yoğun
olduğu veya rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için öncelikle çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerinin bulunduğu illerde, bütçe imkanları çerçevesinde
SHÇEK Genel Müdürlüğünün onayıyla hizmete açılacak.
 
Çocukların temel gereksinimlerinin karşılanması, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli müdahalelerin yapılması, aile
ve yakın çevrelerine dönmelerinin ya da bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hale gelmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulan koruma, bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinde çocuklar, rehabilitasyon süreci tamamlanana kadar geçici süreyle bakım ve koruma altına alınacak.
7-18 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılacak merkezlerde hizmetler, Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haysiyeti
ve yararına yaraşır şekilde yerine getirilecek. Özel hayatın gizliliği korunurken, çocukların kişilik haklan ihlal edilmeyecek ve edilmesine izin verilmeyecek.
Çocuk hakkında alınacak her türlü karar ve yapılacak işlemlerde çocuğun yararı gözetilecek. Merkezde en fazla 8 çocuğa bir danışman görevlendirilecek.
Çocuk hakkında yapılacak işlemlerde, mümkün olduğu ölçüde çocuğun düşüncesi de göz önünde bulundurulacak. Mahkemece verilen aksi yönde bir karar bulunmadıkça,
suça sürüklenen çocuğun aileyle bağlarının sürdürülmesi ve güçlendirilmesine, çocuğun en kısa zamanda aileye döndürülmesine çaba gösterilecek.
ÇOCUKLARIN TANINMASINA NEDEN OLACAK BİLGİ YER ALAMAYACAK
 
Merkez ve çocuklar hakkında, yazılı ve görsel yayın araçlan ile yapılacak haber, duyuru, afiş hazırlamak, araştırma yapmak ve çocuklar hakkında her türlü
bilgi vermek, çocukların da görüşü alınmak suretiyle SHÇEK'in onayına tabi olacak. Merkez veya çocuklar hakkında yapılacak her türlü araştırma ve çalışmalarda,
çocukların tanınmasına neden olacak hiçbir bilgi yer alamayacak.
Binalar, öncelikle çocukların kendine ve çevresine zarar vermelerini önleyici nitelikte yapı malzemesinin kullanılarak inşa edilecek ve engelli çocukların
da yararlanabileceği yapılar olacak. Çocukların olumsuz etkilerden korunması amacıyla merkezin adresi gizli tutulacak ve tabela asılmayacak. Çocukların
ilgilerine göre uğraşı yapabilecekleri, meslek edinebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri en yakın halk eğitim veya meslek eğitim merkezlerine
yönlendirilmeleri veya merkezde bu faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri bölümler oluşturulacak.
ÇOCUK TEMSİLCİSİ
 
Rehabilitasyon süreci tamamlanan ve korunma şartları devam eden çocuklar, durumlarına uygun hizmet modellerinden yararlandırılacak. Rehabilitasyon süreci
her çocuk için ayrı ayrı değerlendirilecek ve bu süreçte çocukların geliş nedenleri, yaşadığı örselenmenin etkisi, kişisel özellikleri, psiko sosyal ve
ailevi durumları ile mahkemenin çocuk hakkında aldığı karar göz önünde bulundurulacak. Genel Müdürlüğün onayıyla açılabilecek Çocuk Koruma İlk Müdahale
ile Suça sürüklenen veya ceza infaz kurumundan salıverilen, haklarında bakım tedbiri ve koruma kararı verilen çocukların rehabilitasyonu amacıyla Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü \(SHÇEK) bünyesinde koruma, bakım ve rehabilitasyon merkezleri kutime katılmaları, kendilerini ifade
edebilmeleri, sorumluluk almaları ve verilen görevi yerine getirebilmeleri, sosyal çevrenin gerektirdiği kurallara uygun davranmaları amacıyla çocuk kurulu
oluşturulacak. Kurul, üç ayda bir toplanarak sorunlarını tartışacak. Koordinasyon ve değerlendirme kurulu tarafından, davranışları ile örnek olan ve rehabilitasyon
programına uyum sağlayan çocuklar arasından önerilenler 6 ay süreyle çocuk temsilcisi olacak. Çocuk temsilcisi, kurulda belirlenen çözüm önerilerini idareye
iletecek.
Birimine kabul edilen çocuklar hakkında, il ve ilçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuğun kabul tarihini takip eden ilk 5 iş günü içerisinde gerekli sosyal
inceleme yaptırılarak uygun hizmet modeli belirlenecek. Bu amaçla, ailelerle bağlantı kurulacak ve gerekirse ilk rehabilitasyon çalışmaları başlatılarak
kurum içi veya kurumlar arası havale işlemleri gerçekleştirilecek. Çocukların, merkez kurallarına uygun davranmaları, olumlu sosyal ilişkiler içinde olmaları,
okul başarılarının artırılması, sosyal kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarının desteklenmesi ve hatalı davranışlarından ders almalarını sağlamak
amacıyla merkezde bir ödül ve disiplin kurulu oluşturulacak. Olumlu tutum ve davranışlarıyla örnek olan çocuklar ile davranışlarında olumlu gelişme gözlenen,
katıldığı eğitim programını başarıyla tamamlayan, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren çocukların ödüllendirilmesi amacıyla, kamp,
gezi ve sosyal etkinliklere katılımlarına öncelik verilecek.
Merkezden izinsiz ayrılan çocukların harçlığının bir önceki ay içinde merkezde kaldığı gün oranında hesaplanarak ödenmesi, ödül ve disiplin kurulu kararı
ile belirlenebilecek. Ödül sistemi kısıtlamaya oranla öncelikli işletilecek. Ödül ve kısıtlamalara ilişkin çocuğun görüşü alınacak. Kısıtlamalarda diğer
çocukların haberdar olmamasına özen gösterilirken, ödüllendirmeler merkezdeki diğer çocukların da bulunduğu ortamda çocuğu onurlandıracak şekilde açıklanacak.
Her türlü tedbir ve mesleki çalışmaya rağmen merkezden izinsiz ayrılan, mesleki ve psikiyatrik çalışmaya cevap vermeyen ve hizmeti reddeden çocuklar hakkında
görevli ve yetkili mahkemeye bilgi verilecek. Merkezde rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve bakım tedbiri ile korunma kararının devamına ihtiyaç duyan
çocukların durumuna uygun kuruluşlara yerleştirilmeleri için nakil talebinde bulunulacak. Ailesiyle ilişkisini sürdürmesinin can güvenliği ya da gelişimi
açısından çocuğun yararına aykırı olduğu durumlarda, mahkemeden tehlikeyle orantılı biçimde çocuk ile ailesi arasındaki ilişkinin sınırlandırılması veya
kaldırılması talep edilecek. 
 
Merkezden izinsiz ayrılan çocuk, bulunması amacıyla kolluk birimine en kısa sürede bildirilecek ve mahkemeye de bilgi verilecek. Çocukların olumsuz tutum
ve riskli davranışlarını önlemek ve okul basanlarını artırmak amacıyla öfke kontrolü, stresle başa çıkma, çatışma ve problem çözme ve iletişim becerileri
kazanma gibi programlar uygulanacak. Çocuğun günlük yaşamı planlanırken Türk örf, adet, inanç, Atatürk ilkeleri ve milli değerleri doğrultusunda dini ve
milli bayramların kutlanması ile toplumsal normların öğretilmesi, geleneklerin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılması konularını içeren programlara
yer verilecek....>alıntıdır